Kiepie en Kandas Kleuterskool

POTLOODGREEPONTWIKKELING:

Ten spyte van ons tegnologiese wêreld, is dit baie belangrik dat kinders steeds korrek leer skryf! Nie slegs vir eksamens en toetse in die grootskool nie maar ook wanneer ons kindertjies eendag grootmense is. Teken en skryfvaardighede is van die groot komponente van ‘n kind se fynmotoriese ontwikkeling. As ons kinders se fynmotoriese vaardighede nie […]

Voorgrond-agtergrond persepsie en vormwaarneming

Ons as ouers verwag dikwels dat visuele en ouditiewe prosessering ’n outomatiese proses by kinders is. Dit verg egter stimulasie en oefening om hierdie konsepte stewig in die brein vas te lê. Visuele en ouditiewe prosessering verwys na die ligaam se vermoë om dit wat ons deur ons sintuie waarneem te kan interpreteer. Hierdie vaardigheid […]

Lees vir my ‘n storie, asseblief?

Leesbegrip leesprobleem

Hoe baie hoor ons nie hierdie sinnetjie uit ons kinders se mondjies nie en dikwels is ons as grootmense regtig net te besig of te moeg om vir hulle stories voor te lees. Die vloedgolf van leesprobleme wat ons skole en samelewing in hedendaagse tye getref het, hou direk verband daarmee dat kinders nie genoeg […]

Beweging is Pret

Perseptuele- en motoriese vaardighede nelspruit

“Speel is ‘n kind se werk” Beweging is nie net pret nie maar dit is absoluut noodsaaklik vir jou kleuter se gesonde groei en ontwikkeling. Buiten die oogoplopende feit dat beweging spiere, kardio vaskulere en die senuweestelsel ontwikkel; ontwikkel dit ook jou kleuters se persepsiële en motoriese vaardighede.  Persepsiële en motoriese vaardighede is die fondasie […]