Kiepie en Kandas Kleuterskool

Ons as ouers verwag dikwels dat visuele en ouditiewe prosessering ’n outomatiese proses by kinders is. Dit verg egter stimulasie en oefening om hierdie konsepte stewig in die brein vas te lê.

Visuele en ouditiewe prosessering verwys na die ligaam se vermoë om dit wat ons deur ons sintuie waarneem te kan interpreteer. Hierdie vaardigheid het ’n groot invloed op ons lees, luister en leervermoë en doelgerigte taakuitvoering.

Vormpersepsie is die vermoë om vorms, simbole, letters ensovoorts ten spyte van hul posisie, grootte of agtergrond te herken.

Vormwaarneming word as een van die mees basiese diskriminasies wat ’n kind moet kan maak gesien. Probleme in die gebied veroorsaak ’n groot akademiese agterstand omdat daar min aktiwiteite is waar vorms nie op een of ander manier betrek word nie.

Indien ’n kind nie tussen vorms kan onderskei nie, sal hy/sy sukkel om die alfabet aan te leer en later ook lettergrepe en woorde. Dit het ’n geweldige effek op leesvaardigheid en uiteindelik die kind se vermoë om werk doelgerig te verrig.