Kiepie en Kandas Kleuterskool

Reëls & Regulasies

0-1 jaar, 1-2 jaar, 2-3 jaar, 3-4 jaar. 

Ons aanvaar nie op hierdie stadium Graad RR & R kinders (ouderdom 5-6 jaar) nie aangesien dit in die kind se beste belang is om by die skool waar hy/sy Graad 1 gaan bywoon, reeds in te skryf vir Graad RR & R. 

Halfdag: 07:00 – 13:00

Voldag: 07:00 – 17:00

Kinders word soggens oorgegee en saam met personeel afgelaai en word nie toegelaat om die skoolterrein te verlaat tensy die bywoningsregister geteken is nie.

Indien kinders nie teen 13:15 (halfdag) of 17:15 (voldag) opgelaai word nie, sal ‘n R75 boete opgelê word.

OUERS MOET DIE VOORSKOOL SKRIFTELIK IN KENNIS STEL INDIEN HULLE NIE HUL KINDERS KAN HAAL NIE. DIE PERSOON WAT DIE KIND AFHAAL MOET OOK ‘N ID DOKUMENT WYS.

Geen lekkers of koeldrank mag sentrum toe gestuur word nie tensy die kind ‘n verjaarsdagpartytjie by die sentrum hou. 

Babas wat formule melk drink, se ouers moet die melk aan die sentrum voorsien. 

Kinders wat spesiale diëte volg, se ouers moet ook die sentrum van ‘n kospakkie vir die kind voorsien en moet die nodige reëling met die sentrum tref daarvoor. 

Die sentrum verskaf: Ontbyt, middagete en ligte verversings.

Ons Spyskaart vir Somer en Winter.

Ouers word versoek om die sentrum in kennis te stel indien die kind afwesig sal wees weens siekte of enige ander rede. Sentrumfooie is steeds betaalbaar vir hierdie tydperk. 

Kinders met aansteeklike siektes MAG NIE die sentrum bywoon totdat die siekte nie opgeklaar het nie. Verwys na sieke beleid vir meer volledige inligting.

Ouers word versoek om toe te sien dat kinders gemaklike klere dra waarin hulle kan speel en wat mag vuil word. Die daaglikse aktiwiteite sluit onder andere verf, kleispeel, sandputspel en ander buite aktiwiteite in. Die kinders word aangemoedig om onafhanklik aan te trek en ouers moet asseblief verseker dat die klere maklik aan – en – uitgetrek kan word deur die kinders. 

Maak asseblief seker dat alle klerasie duidelik gemerk word aangesien die sentrum nie verantwoordelikheid kan aanvaar vir kledingstukke wat vermis raak nie. 

Daar moet asseblief elke dag twee stelle skoon klere in die kind se sak wees aangesien ongelukke kan gebeur. 

‘n Kombersie met u kind se naam op moet asseblief gedurende die wintermaande na die sentrum gestuur word. 

Babas: 

− Die volgende moet asseblief elke dag in die kind se sak wees 

− 8 weggooi doeke 

− Natlappies (wet wipes) 

− Boudjiesalf 

− 4 houertjies formule melk 

− 4 bottels wat gevul is met die regte hoeveelheid water 

− 3 stelle skoon klere 

− ‘n skoon waslappie 

FOPSPENE MOET DUIDELIK GEMERK WEES EN TE ALLE TYE AAN DIE KIND SE KLERE VASGESPELD WEES. 

Potjie-parade 

Kinders wat potjielesse ontvang, moet asseblief nie eenstuk klere dra nie en ook nie klere wat moeilik losmaak met onder andere ritssluiters, knope ens nie. 

Geen optrekdoeke (pull up nappies) moet sentrum toe gestuur word nie, stuur eerder genoeg onderbroekies en kortbroeke saam. 

Hierdie is ‘n groot geleentheid vir die kind en die sentrum deel graag daarin. Ouers mag lekkers en koek stuur maar moet dit asseblief vooraf met die sentrum reel.

VIR VEILIGHEIDSREDES, MOET U ASSEBLIEF NIE KOUGOM OF KLEIN LEKKERTJIES WAARAAN DIE KINDERS KAN VERSTIK, IN DIE LEKKERGOEDPAKKIES SIT NIE. 

Alle medisyne MOET aan die personeel oorhandig word en mag glad nie in die kind se sak gelos word nie. Medisynebottels moet duidelik gemerk word met die kind se naam en dosis. 

GEEN MEDISYNE SAL GEGEE WORD TENSY DIE MEDISYNEKAART NIE VOLTOOI EN GETEKEN IS DEUR DIE OUER NIE. 

Sentrumfooie is streng vooruit betaalbaar. Geen terugbetalings sal gemaak word indien die kind afwesig is nie. Indien die kind uit die sentrum gehaal word, moet een (1) volle kalendermaand geskrewe kennis gegee word. Sentrumfooi is voor/ op die eerste van elke maand betaalbaar. Afslag van 5% word toegestaan vir 2 of meer kinders uit dieselfde gesin. 

‘n 10% boete sal gehef word vir laat betalings. Indien die sentrumfooie ‘n maand agterstallig is sonder dat daar vooraf ‘n spesiale reeling met die sentrum getref is, sal u kind toegang geweier word en sal regstappe teen u geneem word. 

Desember is deel van die skooljaar en daarom is sentrumfooie betaalbaar al verlaat die kind die skool aan die einde van die jaar (November of Desember). Dus sal geen kennisgewing aanvaar word vanaf 1 November nie. 

Die sentrum is heeljaar oop buiten publieke vakansiedae en sluit vir ‘n tydperk van 3 weke gedurende Desember / Januarie wanneer al die personeel welverdiende verlof neem. 

Ouers is welkom om enige probleme met die sentrumeienaar te bespreek. Soms sal die sentrum ook die ouers kontak indien daar enige kwessies is wat aangespreek moet word. Kinders word nie by hierdie afsprake toegelaat nie aangesien die kinders nie blootgestel behoort te word aan probleme nie. ‘n Afspraak moet asseblief gemaak word sodat die onderwyser en ouers ongestoord kan gesels.