Kiepie en Kandas Kleuterskool

Skoolfooie

Nursery school Nelspruit

Sentrumfooie 2024:

Halfdag: R3 300

Voldag: R3 720

Eenmalige registrasiefooi: R1 000

Jaarlikse herregistrasiefooi: R500

Belangrik:

Sentrumfooie is streng vooruit betaalbaar. Geen terugbetalings sal gemaak word indien die kind afwesig is nie. Indien die kind uit die sentrum gehaal word, moet een (1) volle kalendermaand geskrewe kennis gegee word. Sentrumfooi is voor/ op die eerste van elke maand betaalbaar. Afslag van 5% word toegestaan vir 2 of meer kinders uit dieselfde gesin.

‘n 10% boete sal gehef word vir laat betalings. Indien die sentrumfooie ‘n maand agterstallig is sonder dat daar vooraf ‘n spesiale reëling met die sentrum getref is, sal u kind toegang geweier word en sal regstappe teen u geneem word.

Desember is deel van die skooljaar en daarom is sentrumfooie betaalbaar al verlaat die kind die skool aan die einde van die jaar (November of Desember). Dus sal geen kennisgewing aanvaar word vanaf 1 November nie.

Vakansiedae:

Die sentrum is oop buiten publieke vakansiedae, OF wanneer ‘n publieke vakansiedag op ‘n Dinsdag of Donderdag val, sal die sentrum dan toe wees vir ‘n lang naweek. Die sentrum sluit vir ‘n tydperk gedurende Desember/Januarie SOWEL AS vir ‘n week gedurende die wintervakansie wanneer al die personeel welverdiende verlof neem.

Nelspruit Privaat Kleuterskool