Kiepie en Kandas Kleuterskool

Hoe baie hoor ons nie hierdie sinnetjie uit ons kinders se mondjies nie en dikwels is ons as grootmense regtig net te besig of te moeg om vir hulle stories voor te lees.

Die vloedgolf van leesprobleme wat ons skole en samelewing in hedendaagse tye getref het, hou direk verband daarmee dat kinders nie genoeg van hulle moedertaal hoor  nie.

Alhoewel ons almal elke dag met ons kinders gesels, is daar min mense wat nog regtig tyd kan afknyp om vir hulle kinders storieboeke voor te lees. Die feit dat hierdie aspek weggeval het uit ontwikkelende kindertjies se lewens, het verreikende gevolge. 

Kom ek gee gou-gou net drie redes hoekom om na stories te luister van kardinale belang is vir ons kinders se persoonlike ontwikkeling is:

  1. Navorsing dui aan dat kinders vir wie daar voorgelees word miljoene meer woorde HOOR en daarom oor ‘n baie beter woordeskat beskik.
  2. Leesbegrip kan nie aangeleer word nie. Dit is ‘n vaardigheid wat voortvloei uit jou kind se algemene kennis en woordeskat.
  3. Navorsing het verder keer op keer bevind dat kinders wat fonologiese bewustheid ontwikkel voordat hulle leer lees (die vermoë om die verskillende klanke in woorde afsonderlik te hoor), sukses beleef met lees. Hierdie vaardigheid – fonologiese bewustheid – kan SLEGS ontwikkel as jy genoeg van jou moedertaal GEHOOR het.

By Kiepie & Kandas Kleuters, sal jou kind gereeld voorlesings van Afrikaanse stories hoor. Sommige van die stories kan ook jou kind se belangstelling in die regte lewe prikkel en hom ook help om algemene kennis te begin opbou.