Kiepie en Kandas Kleuterskool

POTLOODGREEPONTWIKKELING:

Ten spyte van ons tegnologiese wêreld, is dit baie belangrik dat kinders steeds korrek leer skryf! Nie slegs vir eksamens en toetse in die grootskool nie maar ook wanneer ons kindertjies eendag grootmense is. Teken en skryfvaardighede is van die groot komponente van ‘n kind se fynmotoriese ontwikkeling. As ons kinders se fynmotoriese vaardighede nie […]